CO2-reductie

Innovaties zijn noodzakelijk om CO2-uitstoot te verlagen

E2S helpt u de juiste oplossing te genereren als ook toekomstgericht bezig te zijn

CO2-reductie (Koolstofdioxide)

CO2-uitstoot verminderen? Energy2Save helpt om de productie van CO2 te verlagen

CO2-reductie - Energy2Save

Koolstofdioxide is een gas wat vrij voorkomt in de natuur, bij bijna alle verbrandingsprocessen van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij, sterker nog ook bij de inwendige verbranding van voedsel in mens en dier komt CO2 vrij. In de natuur kunnen planten niet groeien zonder CO2 en dus is CO2 een natuur eigen product.

Het probleem is nu dus de verhouding tussen de productie van CO2 en het gebruik van COdeze is niet meer in de juiste verhouding. Door ontbossing en de toename van de productie maatschappij wordt er dus veel meer CO2 geproduceerd dan verbruikt. Aangezien CO2 de ozonlaag aantast is deze tendens niet goed en moet er dus minder CO2 geproduceerd worden. Dit is in het klimaat akkoord opgenomen.

Oplossingen CO2-uitstoot verlagen

E2S helpt bij het zoeken naar oplossingen om de productie van CO2 te verlagen, er zijn ook oplossingen die CO2 afvangen, maar deze zijn nog in ontwikkelingsfase, en moeilijk uit te voeren.

Omdat elk proces te maken heeft met CO2 uitstoot (direct of indirect) is er geen globale oplossing en is het te eenvoudig om aan te nemen dat energie transitie de oplossing is.

Omdat elk proces zijn eigen kenmerken heeft, denkt E2S mee met U om de juiste oplossing voor u te genereren en toch toekomst gericht bezig te zijn. Immers uw proces is uw toekomst.

Uw proces is ons belang

Hulp nodig bij CO2-reductie? Neem contact met ons op