Haalbaarheidsonderzoek

Onderzoeken haalbaarheid (zowel financieel als procesmatig)

Als resultaat inzichtelijk investeringsoverzicht en beleidsaanpassingen

Haalbaarheidsonderzoek uitwerken

Stap 3: Uitwerken en opstellen

Haalbaarheidsstudie - Energy2Save

Na de evaluatie in Fase 1, waarbij diverse opties naar voren zijn gekomen wordt de overeengekomen optie verder uitgewerkt in een haalbaarheidsonderzoek.

Hierbij gaat het om de volgende aspecten:

=

Procesvolgorde

=

Nevenprocessen

=

Productgang

=

Massa stromen

=

Energie stromen

=

Werkgebied

=

Beveiliging etc.

Voor de nieuwe optie vast te leggen en door te rekenen ten aanzien van haalbaarheid (zowel financieel als procesmatig).

Simulaties

Indien nodig wordt het nieuwe proces met behulp van simulaties gecontroleerd en gevalideerd. Het kan goed mogelijk zijn dat het model uit de Inventarisatie-Fase hiervoor gebruikt kan worden, maar het is ook mogelijk dat er een nieuwe model moet komen omdat het proces wezenlijk anders verloopt.

Risico-inventarisatie

Wat zeker zo belangrijk is, is het risico op het bedrijf ten aanzien van productie voortgang, afbreukrisico, arbeidsomstandigheden, milieuaspecten risico en financieel risico. E2S brengt in deze fase deze risico’s in kaart om een gedegen beeld te krijgen van de totale risico’s van deze optie.

Kosten/baten analyse

In deze fase wordt er een kosten/baten analyse gemaakt waarbij tot in detail gekeken wordt naar de operationele kosten. De investeringskosten worden globaal in kaart gebracht.

Resultaat Haalbaarheid

Aan het eind presenteert E2S het resultaat van de haalbaarheid, zodat investeringsaanvragen en goedkeuringen kunnen worden gemaakt. De klant heeft nu de mogelijkheid om beleid en andere zaken aan te passen op de nieuwe installatie.

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact met ons op