Expertise

Wij zijn specialisten op het gebied van industriële hoge temperatuur processen.

De Best Beschikbare Techniek (BBT) is niet altijd de Best Toepasbare Techniek (BTT)

Onze expertise

Wij geven concrete invulling aan de realisatie van uw doelen binnen uw bedrijf, en kijken naar de haalbaarheid het klimaatakkoord.

Gebruik makend van onze expertise op het gebied van hoge temperatuur processen, thermodynamica, verbrandingstechnieken, stromingstechnieken en emissie reductie en CO2, NOx beheersing, plaatsen wij uw proces naar toekomst bestendig niveau. Hierbij zijn de verplichtingen uit het klimaatakkoord natuurlijk meegenomen.

Naast de investeringskosten zijn natuurlijk de operationele kosten van veel groter belang, en bepalen de haalbaarheid van een dergelijke investering. Bedenk dat de best beschikbare technieken niet altijd de best toepasbare technieken zijn.

Wij zijn realisten met beide benen op de grond die weten wat een ondernemer drijft en dat respecteren wij.

Uw proces is ons belang

Duurzaam ondernemen

Processen / werkmethoden

Procesoptimalisatie

Proces simulatie

CFD’s

Energietransitie

Emissiereductie

CO2-reductie

NOx oplossingen

Monitoring