Engineering

Installatie en proces uitwerken in een Basic Engineering

Naast alle proces gerelateerde zaken, worden ook de randzaken vastgelegd

Engineering en processimulatie, opzet project uitvoering

Stap 4: Basic Engineering, uitgangspunten definitief vastgelegd

Engineering Energy2save

Na goedkeuring van de investeringsaanvraag wordt de installatie en het proces uitgewerkt in een Basic Engineering. Hierbij wordt het proces tot in detail doorgerekend en alle uitgangspunten definitief vastgelegd.

Nu worden ook alle data sheets conform de Machinerichtlijnen gemaakt waarin de specificaties van alle componenten, instrumenten, en de werking van het proces wordt vastgelegd. In deze fase komen ook aspecten als explosieveiligheid (Atex), proces veiligheid (Hazop), component veiligheid (FMECA) en arbeidsomstandigheden en veiligheid (RI&E) aan de orde.

Naast alle proces gerelateerde zaken, worden natuurlijk ook de randzaken vastgelegd, denk aan civiele werkzaamheden, elektrische werkzaamheden, besturing, mechanische werkzaamheden, VGW plan etc.

=

Vergunningen

E2S kan u ook begeleiden in het vergunningstraject indien nodig.

=

Documentatie

E2S zorgt voor vastlegging van: documentatie, CE verklaringen, software, technisch dossier

De uitkomsten uit de engineering (berekeningen etc.) worden verwerkt in het processimulatiemodel en gecontroleerd op de beoogde procesprestaties. Eventuele verbeteringen zullen in deze fase direct verwerkt worden in de engineering en data sheets.

Begroting

Aan het einde van de Basic Engineering is het mogelijk om een getailleerde begroting te maken, immers alle aspecten en componenten zijn nu vastgelegd en bekend.

Stap 5: Bestekken schrijven en leveranciers benaderen voor prijsaanvraag

Bestekken & Leveranciers selectie

Na afronden van de Basic Engineering en het vastleggen van de specificaties kunnen de bestekken geschreven worden en leveranciers benadert worden voor prijsaanvraag.

E2S kan volledig uitvoeren, en daarbij een leveranciersselectie maken. De aanbiedingen die volgen worden door E2S beoordeeld en gecontroleerd op volledigheid, veiligheid en toepasbaarheid. Als alles is aangeboden zal E2S een volledig overzicht opstellen van de verschillende aanbiedingen en een advies uitbrengen aan de klant. U als klant maakt de definitieve beslissing. Daarna kan de totale detail Engineering worden afgerond door E2S.

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact met ons op