Monitoring

Controleren en optimaliseren

E2S verzorgt de monitoring en doet procesanalyse nadat het proces vrij gegeven is voor productie.

Gehele proces monitoren

Stap 8: Gehele proces monitoren tijdens garantie periode

Engineering en monitoring van processen - Energy2Save

Daarnaast loopt nog de garantie periode, een proces dat vaak slecht wordt uitgevoerd. Immers zolang er niets aan de hand is zijn er geen problemen, maar zodra er een defect of ander probleem ontstaat, ontstaat de discussie of het garantie is of niet. Hierin is duidelijkheid en correcte beoordeling de oplossing. E2S werkt deze periode ook correct af. 

Dit ontheft de leverancier niet van de garantie t.a.v. de geleverde componenten. De installatie dient gecontroleerd te worden op een aantal aspecten zoals correcte werking, productiecapaciteit, energieprestatie, reproduceerbaarheid, emissies en veiligheid.

Door het gehele proces te monitoren kunnen deze aspecten gecontroleerd worden en geoptimaliseerd worden. Een proces dat enige tijd in beslag neemt omdat telkens na een verandering duidelijk moet worden wat het effect is op het totale systeem. E2S voert deze monitoring uit gedurende garantie periode zodat de klant ook zeker weet dat de componenten correct zullen werken of tijdens de garantie periode hersteld of vervangen worden.

Op het moment dat de installatie in gebruik genomen wordt is het project nog niet ten einde, een deel (het proces deel) wordt tijdens monitoring gecontroleerd en geoptimaliseerd, maar de randzaken die ook gedaan moeten worden moeten dan nog verder uitgevoerd worden.

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact met ons op