Aanpak

Energy2Save begeleid het gehele proces en ontzorgt U.

Inzicht in alle stappen en acties geeft U controle over het gehele proces.

Onze aanpak

Zero Energy Loss methode

Zero Energy Loss methode

E2S heeft de afgelopen jaren de Zero Energy Loss methode ontwikkelt waarbij elk proces, productie systeem of transitie zodanig wordt benadert dat er geen aspecten worden over geslagen of vergeten, dus geen oh ja-tjes achter af.

De Zero Energy Loss methode is gebaseerd op overzichtelijke stappen waarbij U als opdrachtgever de stappen, voortgang en kosten zelf in de hand heeft.

Inventarisatie processen

Energy2Save (E2S) brengt elk proces in kaart, hiervoor hanteren wij diverse mogelijkheden. Natuurlijk gebeurt dit met energie- en massabalans, maar ook door ter plaatse het proces te monitoren en eventueel een meetseccies uit te voeren. We beoordelen de interactie met andere processen en de procesomgeving. Dit brengt vaak verborgen kansen in processen aan het licht.

Haalbaarheid onderzoek

Na de inventarisatie maakt E2S een basis model waarmee de diverse opties vergeleken worden. E2S geeft aan waar mogelijkheden liggen met onderbouwing. Samen met de klant wordt gekozen welke oplossing(en) verder uitgewerkt gaat worden. E2S onderzoekt de haalbaarheid compleet met kosten- en batenanalyse en maakt een bedrijfsrisico analyse.

Engeneering

Na het haalbaarheidsonderzoek en goedkeuring directie, wordt eerst de basic engineering uitgewerkt. Hier worden alle specificaties vastgelegd zodat de juiste aanvragen bij leveranciers gedaan kunnen worden.

Daarna volgt de detail engineering waarbij tot in detail alles wordt uitgewerkt.

Implementatie

E2S begeleidt de implementatie, planning, de totale uitvoering en kosten bewaking.

Technische controles, zoals afname testen en inbedrijfstelling gebeuren onder toezicht en begeleiding van E2S. Verplichte inspecties vormen voor E2S een vanzelfsprekend onderdeel van het project.

Monitoring

Met de implementatie van de installatie is het project nog niet af. E2S verzorgt de monitoring en doet procesanalyse nadat het proces vrij gegeven is voor productie. Er volgen uit deze analyses vaak nog kleine optimalisatie slagen die product afhankelijk zijn of afhankelijk zijn van processen elders.

Hiermee garandeert E2S de meest geschikte oplossing.

Ook uw productieprocessen efficiënter maken?