Implementatie

E2S begeleidt de implementatie, planning, de totale uitvoering en kosten bewaking

Technische controles en inbedrijfstelling gebeuren onder toezicht en begeleiding van E2S

Implementatie en monitoring procesinstallatie

Stap 6: Het opzetten van projectteam en essentiële controlepunten

Implementatie en monitoring procesinstallatie Rockwool - Energy2Save

De realisatie van een project begint met het opzetten van een projectteam. Het opzetten van een projectteam vergt een aantal eigenschappen die in een dergelijk team aanwezig moet zijn: denk aan beslissingsbevoegdheid, technische kennis, organisatie talent etc. Daarom is het goed dat het projectteam uit een combinatie bestaat van klant en Energy2Save.

De ervaring die bij E2S aanwezig is komt hierbij goed van toepassing. Naast de technische kennis zijn zaken als planning, contact met leveranciers, project bewaking en eventueel directievoering eigenschappen die bij E2S aanwezig zijn.

Essentiële controlepunten

Gedurende het project komen er een aantal controlepunten voorbij, controlepunten die essentieel zijn voor de voortgang maar ook voor het bereiken van het eindresultaat.

Dit betreffen zaken als afnametesten bij de leverancier, of op locatie (SAT) en natuurlijk de uiteindelijke afnametest (FAT).

In bedrijfname

Vervolgens zal de installatie in bedrijf genomen worden, dit moet correct gebeuren waarbij het in bedrijf nemen sterk kan afwijken van de uiteindelijke procedure om de installatie op te starten.

Tijdens in bedrijf name komen nog zaken als inregelen, werkingstest in totaal, testen veiligheidscircuit, bedieningsinstructies en handleiding aan de orde.

Stap 7: Certificering en inspecties

Instepctie en certificering installatie CE - Energy2Save

Certificering installatie CE

Op het moment dat de installatie in bedrijf genomen wordt veranderen er een aantal zaken: de klant wordt formeel eigenaar en beheerder van de installatie.

Zodra de installatie bestaat uit een samenbouw van meerdere elementen is de eigenaar (klant) verantwoordelijk voor de certificering van de installatie CE. Om voor CE certificering in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. E2S zorgt ervoor dat deze voorwaarden ingevuld worden en aanwezig zijn. Denk hierbij aan een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de totale installatie, het Totale Technisch Dossier (TTD), onderhoud- en vervangingsplan. Is deze CE certificering uitgevoerd pas dan kunnen de wettelijke inspecties plaats vinden.

Inspecties

Door de klant uit te voeren is de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) Dit is een wettelijke verplichte inspectie waarvoor de klant verantwoordelijk is. Natuurlijk kan E2S deze inspectie laten uitvoeren en begeleiden. Vervolgens zullen er periodiek inspecties moeten plaats vinden om zeker te stellen dat de installatie doet wat het moet doen en blijven doen, zogenaamde periodieke inspecties (PI).

Uw proces is ons belang

Advies nodig? Neem contact met ons op