Inventarisatie processen

Processen tot in detail doorgelicht

Inventariseren van al uw processen

Proces inventarisatie

Stap 1: Als basis een volledige proces inventarisatie

Volledige proces inventarisatie - Energy2Save

Als basis voor elke aanpak wordt het huidige proces volledig in kaart gebracht. Hoe meer er vooraf bekend is van het proces des te sneller en vollediger de inventarisatie kan plaatsvinden.

Goede proces beschrijving

Hierbij gaat het om onder meer de volgende zaken, met daarbij de uitgangspunten:

=

Procesvolgorde

=

Nevenprocessen

=

Productgang

=

Massa stromen

=

Energie stromen

=

Werkgebied

=

Beveiliging etc.

Daarnaast opstellingstekeningen, datasheets van de componenten en instrumentarium, afmetingen maar ook meetrapporten, vergunningen, productiedata en alle andere relevante gegevens.

Indien nodig maken wij op locatie een inventarisatie, en kunnen we ook de apparatuur inmeten, instrumenten en componenten opnemen als er geen gegevens bekend zijn.

Vaak komt het voor dat er een meetsessie moet plaats vinden om het proces verder in kaart te brengen, we kijken hierbij bijvoorbeeld naar de chemische samenstelling van de processtromen, maar ook naar temperatuur, temperatuur, snelheid van de diverse stromen.

Inventarisatie model

Als alle gegevens bekend zijn maken we een model van het proces, en controleren we alle gegevens met behulp van energie- en massa balans. In deze fase wordt er een complete proces beschrijving gemaakt als deze ontbreekt.

Typische documenten zijn: Process Flow Diagram (PFD), Process and Instrumentation Diagram (P&ID), Bill of Material (BOM), Proces beschrijving (Narrative), Reken model.

Stap 2: In kaart gebrachte process tot in detail doorgelicht

Proces opties en overzicht oplossingen - Energy2Save

Proces opties & Overzicht oplossingen

Met behulp van de door E2S ontwikkelde aanpak wordt het in kaart gebrachte proces tot in detail doorgelicht. Hierbij worden de best beschikbare technieken (BBT) en de laatste innovatieve ontwikkelingen afgezet tegen de bestaande technieken in het proces.

We maken een overzicht van alle opties om het huidige proces volgens de wensen van de klant te laten

Uw proces is ons belang

Neem contact met ons op