Emissiereductie

Wij signaleren onzekere aspecten vroegtijdig

Simulatie tools als rekensheets, Labview en SolidWorks Flow Simulation

Emissiereductie

Emissiereductie: Verminderen van uitstoot van stoffen die (mogelijk) een schadelijk effect op het milieu hebben.

Emissiereductie - Energy2Save

Nederland is in de ban van allemaal “nieuwe” uitstoot problemen, die er al wel waren maar zeker vroeger zeer moeilijk te meten. Daarnaast is er steeds meer bekent wat verschillende stoffen doen met mens en milieu.

Aanscherpen uitstootnormen

Het is begonnen met het terugdringen van broeikasgassen in de vorm van VOC’s gevolgd door het terug dringen van CO2 en nu is NOx aan de beurt.

Op korte termijn zullen ook zaken als PFAS , PAK’s en Ammoniak verder aangescherpt worden. Dit samen met de energie transitie die ook uitgevoerd moet worden, zijn de huidige oplossingen niet meer toereikend.

E2S onafhankelijk advies

Omdat E2S niet product of bedrijf gebonden is, kan E2S een volledig onafhankelijk advies opstellen waarbij het belang van de klant voorop staat. Samen met de klant worden technieken bepaald die er voor moeten zorgen dat de uitstoot onder controle komt en toekomst bestendig is.

Uw proces is ons belang

Onafhankelijk Emissiereductie advies nodig? Neem contact met ons op