Verduurzamen? Maar we doen het al jaren zo

$

Meer Cases

CO2 neutraal en duurzaam verzinken verlengt levensduur pan

CO2 neutraal en duurzaam verzinken verlengt levensduur pan

Hoe duurzaamheid de efficiëntie en onderhoudskosten sterk vermindert. Slimme oplossingen brengen voordeel voor de galvanische industrie. Levensduur van de pan Een van de speerpunten in de galvanische industrie is de levensduur van de pan. Uit diverse onderzoeken...

Explosieveiligheid oplossen met investeringsbesparing tot gevolg

Explosieveiligheid oplossen met investeringsbesparing tot gevolg

Problemen met explosieveiligheid moeten opgelost worden. Meestal gaat dit gepaard met hoge kosten om deze gevolgen aan te pakken. En vergeet men de oorzaak te onderzoeken. Product verandering In een toonaangevende ijzergieterij is door o.a. product verandering in de...

Vroeger verliep ons proces veel beter

Vroeger verliep ons proces veel beter

Een veelgehoorde uitspraak van klanten is: “Vroeger verliep ons proces veel beter”, zeker als we met medewerkers op de werkvloer praten. Vaak klopt deze uitspraak. Want processen veranderen, omstandigheden veranderen en de mensen (operators) veranderen. Maar wat doe...

In het bedrijfsleven leeft een grote angst voor veranderingen in het proces, omdat men denkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit en betrouwbaarheid. Als we kijken naar het verleden dan is deze angst gegrond. De toekomst vraagt echt om verduurzaming.

Probleemanalyse

Een grote organisatie gespecialiseerd in het coaten van blikverpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie heeft een aantal lijnen waarbij het basismateriaal van een verfcoating wordt voorzien. De coating hardt uit onder invloed van temperatuur. Hierbij komen vluchtige gassen vrij die door naverbranding geneutraliseerd worden tot kooldioxide en waterdamp. Een groot deel van de energie wordt met behulp van een warmtewisselaar teruggewonnen en gebruikt voor het opwarmen van proceslucht. Dit productieproces is in de jaren tachtig ontwikkeld. De basis van het proces is een zeer stabiele productie. Het evenwicht in dit proces is een kritische factor, de stabiele productie wordt pas na enige uren bereikt, en moet bij veranderingen in het proces opnieuw opgezocht worden.

Vandaag de dag moet deze klant korte levertijden bieden. Duw wil men klant gestuurde korte batches. Omdat het niet mogelijk is om het proces snel stabiel te krijgen, accepteert men een ongewenste spreiding in het proces zolang het product maar voldoet aan de wensen van de klant. Al met al is men bang het proces te veranderen, laat staan te verduurzamen..

Vooruitstrevende functie innemen in het bereiken van het Klimaatakkoord

Onze aanpak

E2S is gestart met het in kaart brengen van het totale proces compleet met omgevingseffecten. Dit is samengebracht in een dynamisch rekenmodel waarin de invloeden tussen het basisproces, de coating van het materiaal, en de nevenprocessen, de procesgasbehandeling en warmteterugwinning, duidelijk zichtbaar zijn. Het rekenmodel geeft inzicht in de mogelijkheden om het proces stabieler te maken, de reactiesnelheden te verhogen, en het proces efficiënter te maken.

Uit ons onderzoek bleek dat het proces totaal aardgasonafhankelijk gemaakt kon worden, waardoor een grote hoeveelheid aan CO2-uitstoot vermeden wordt. Het bedrijf wil een vooruitstrevende functie innemen in het bereiken van het Klimaatakkoord en neemt met het verduurzamen van hun productieproces een grote stap in de goede richting. Er bleek ook een groot deel van de restwarmte gebruikt te kunnen worden in gebouwverwarming, wat de klant nog een besparing oplevert.

Realisatie

De engineering van de nieuwe opzet heeft E2S in samenwerking met de eigen engineers uitgevoerd. Samen met onze klant hebben we een nieuw simulatiemodel gemaakt waarmee het proces per product vooraf ingesteld kan worden. Het project is volledig door de klant zelf uitgevoerd. E2S heeft assistentie verleend bij het (SAT) testen en inbedrijf nemen  van de installatie. Uit het simulatiemodel zijn een aantal meetpunten naar voren gekomen. Deze worden nu gemonitord waarmee het proces veel directer te volgen en bij te sturen is. De  stabiliteit is enorm toegenomen.

Geïnteresseerd in een samenwerking met Energy2Save?