Explosieveiligheid oplossen met investeringsbesparing tot gevolg

$

Meer Cases

CO2 neutraal en duurzaam verzinken verlengt levensduur pan

CO2 neutraal en duurzaam verzinken verlengt levensduur pan

Hoe duurzaamheid de efficiëntie en onderhoudskosten sterk vermindert. Slimme oplossingen brengen voordeel voor de galvanische industrie. Levensduur van de pan Een van de speerpunten in de galvanische industrie is de levensduur van de pan. Uit diverse onderzoeken...

Verduurzamen? Maar we doen het al jaren zo

Verduurzamen? Maar we doen het al jaren zo

In het bedrijfsleven leeft een grote angst voor veranderingen in het proces, omdat men denkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit en betrouwbaarheid. Als we kijken naar het verleden dan is deze angst gegrond. De toekomst vraagt echt om...

Vroeger verliep ons proces veel beter

Vroeger verliep ons proces veel beter

Een veelgehoorde uitspraak van klanten is: “Vroeger verliep ons proces veel beter”, zeker als we met medewerkers op de werkvloer praten. Vaak klopt deze uitspraak. Want processen veranderen, omstandigheden veranderen en de mensen (operators) veranderen. Maar wat doe...

Problemen met explosieveiligheid moeten opgelost worden. Meestal gaat dit gepaard met hoge kosten om deze gevolgen aan te pakken. En vergeet men de oorzaak te onderzoeken.

Product verandering

In een toonaangevende ijzergieterij is door o.a. product verandering in de loop van de jaren een ongewenste situatie ontstaan die mogelijk grote gevolgen kan hebben. Deze situatie is door het bedrijf zelf geconstateerd, maar het oplossen lukt niet. Het productieproces waarbij dit kan optreden is van essentieel belang voor het bedrijf en moet ten allen tijden gewaarborgd blijven.

Inventarisatie en opties voorstellen

Zoals in onze aanpak beschreven staat hebben we eerst het totale proces; het gieten van ijzer producten met behulp van Lost Foam principe, in kaart gebracht. Het proces bestaat uit een aantal processen waarvan het basis proces het gieten zelf niet verandert mag worden. De nevenprocessen zoals de afzuiging, behandeling van de afgezogen gassen, de naverbrander behoren ook tot het totale proces en hebben grote invloed op de productiviteit van het geheel. Daarnaast heeft het bedrijf een emissie eis die in grote mate de oplossing bepaalt.

Omdat er maar beperkte gegevens bekend zijn, is het proces geïnventariseerd door meetpunten in het proces te gaan monitoren en vast te leggen, en procesgas-metingen op diverse punten tegelijkertijd uit te voeren zodat ook zaken als gassamenstelling, concentraties, temperaturen en drukken allemaal afhankelijk van de tijd en plaats zijn vastgelegd.

Hieruit kwam al snel naar voren dat het inderdaad mogelijk is om op bepaalde plekken boven de onderste explosiegrens te komen. Deze situatie is niet wenselijk en moet op acceptabele wijze onder controle te houden zijn. Ten eerste is de concentratie eis van maximaal 20% van de onderste explosiegrens als basis gesteld. Dit betekent dat de procesgassen sterk verdunt moeten worden door het bijmengen van extra lucht en dus alle achterliggende componenten geschikt gemaakt moeten worden voor de verhoogde hoeveelheid procesgas. Een kostenpost die naast de onrendabele investering ook een onacceptabele stijging van de operationele kosten tot gevolg heeft.

Opzetten rekenmodel om explosierisico’s te kunnen bepalen

Na inventarisatie is een rekenmodel opgezet om de verschillende productiesituaties te kunnen simuleren en daarbij de explosierisico’s te kunnen bepalen. Uit dit model bleek al snel dat er een aantal producten een groot risico met zich mee brachten, waarop door het bedrijf gelijk maatregelen heeft genomen zijn om deze situatie onder controle te krijgen. In dit geval betekende dat wel dat de productiviteit sterk onder druk kwam te staan. Door het totale proces te inventariseren, zijn er een aantal opties naar voren gekomen die een ander beeld geven van het gehele proces. Door de nevenprocessen te optimaliseren en slimmer in te zetten kan met een minimum aan investering, de explosieveiligheid sterk vermindert worden (ruim binnen gestelde doel) en het gietproces naar een hoger niveau getild worden.

Een belangrijke stap in de mogelijkheden van het productieproces

Haalbaarheidsonderzoek met risico inventarisatie

De optie ter verbetering van de explosieveiligheid door procesoptimalisatie waarbij

  1. De investering minimaal is
  2. Het energie verbruik sterk daalt, daarmee een behoorlijke CO2-reductie gerealiseerd wordt.
  3. Explosieveiligheid gewaarborgd is.
  4. Het bedrijfsrisico, en productrisico tot een minimum beperkt blijft, zelfs verbetert.
  5. Emissie duurzaam onder de door de Provincie gestelde waarde blijft.
  6. Inzicht in het proces verbetert wordt
  7. Tijdige signalering in onderhoud, en veranderingen in processen zichtbaar zijn.

Engineering en processimulatie

Tijdens het haalbaarheidsonderzoek was het al nodig om behoorlijk wat engineering uit te voeren, hetgeen in het vervolgtraject verder is uitgewerkt. Dit is in samenwerking tussen het bedrijf en E2S uitgevoerd. Van de nieuwe situatie is een rekenmodel gemaakt waarmee naast de simulatie van het proces ook de invloed van het product is meegenomen. Dit geeft nu ook inzicht in nieuwe producten en de invloed op het proces weer, hiermee maakt het bedrijf een belangrijke stap in de mogelijkheden van hun productieproces.

Implementatie

De implementatie van het hele systeem is door het bedrijf zelf uitgevoerd. Omdat het geheel onder toezicht van de provincie ten aanzien van de beheersing van de emissies plaats vond is E2S in dit traject aanwezig geweest om te begeleiden. Een groot deel van de nazorg neemt het bedrijf zelf voor zijn rekening, toch zal er nog een volgende stap genomen moeten worden om het verwerken van de procesgassen helemaal vrij te maken van fossiele brandstoffen. Tot dit gerealiseerd is zijn in ieder geval zaken als veiligheid en product stabiliteit gewaarborgd.

Monitoring

De volgende fase is de monitoring, een fase die over een langere tijd verloopt waarbij regelmatig het proces, energieverbruik en status apparatuur geïnspecteerd en vastgelegd wordt. Door dit te vervolgen krijgt men een goed beeld van de ontwikkelingen binnen het nieuwe proces.

Geïnteresseerd in een samenwerking met Energy2Save?