CO2 neutraal en duurzaam verzinken verlengt levensduur pan

$

Meer Cases

Explosieveiligheid oplossen met investeringsbesparing tot gevolg

Explosieveiligheid oplossen met investeringsbesparing tot gevolg

Problemen met explosieveiligheid moeten opgelost worden. Meestal gaat dit gepaard met hoge kosten om deze gevolgen aan te pakken. En vergeet men de oorzaak te onderzoeken. Product verandering In een toonaangevende ijzergieterij is door o.a. product verandering in de...

Verduurzamen? Maar we doen het al jaren zo

Verduurzamen? Maar we doen het al jaren zo

In het bedrijfsleven leeft een grote angst voor veranderingen in het proces, omdat men denkt dat dit negatieve gevolgen heeft voor de productiviteit en betrouwbaarheid. Als we kijken naar het verleden dan is deze angst gegrond. De toekomst vraagt echt om...

Vroeger verliep ons proces veel beter

Vroeger verliep ons proces veel beter

Een veelgehoorde uitspraak van klanten is: “Vroeger verliep ons proces veel beter”, zeker als we met medewerkers op de werkvloer praten. Vaak klopt deze uitspraak. Want processen veranderen, omstandigheden veranderen en de mensen (operators) veranderen. Maar wat doe...

Hoe duurzaamheid de efficiëntie en onderhoudskosten sterk vermindert. Slimme oplossingen brengen voordeel voor de galvanische industrie.

Levensduur van de pan

Een van de speerpunten in de galvanische industrie is de levensduur van de pan. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de levensduur van de pan sterk afhangt van de thermische belasting op de pan, en met name op de plaatsen waar de pan door de branders sterker verhit wordt dan op andere plaatsen. Deze thermische belasting komt doordat het temperatuur verschil tussen de branders en de pan daar te groot is. Aantal jaren terug is hiervoor een speciale vlakke vlam brander ontwikkelt, die de pan niet raakt, zodat contact temperatuur niet meer het probleem is. Echter de stralingswarmte die een dergelijke brander veroorzaakt is dusdanig dat met de korte afstand van de bron tot de pan alsnog een grote thermische belasting ontstaat.

Inventarisatie en opties voorstellen

Op verzoek van een van de meest vooruitstrevende verzinkerijen in Nederland heeft E2S onderzoek gedaan en het totale systeem in kaart gebracht. Vanuit deze gegevens is een dynamisch rekenmodel opgezet welke volgens gevalideerd is aan de praktijk.

Vanuit het model kunnen een aantal aspecten nader belicht worden zoals:

  1. Hoe is de thermische belasting van de pan in de verschillende fases van het proces.
  2. Hoe kan de warmte overdracht efficiënter plaats vinden zonder dat de pan onevenredig thermisch belast wordt.
  3. Hoeveel energie is er werkelijk nodig om alle fases in het proces correct te laten verlopen.
  4. Op welke wijze is thermisch verzinken duurzamer uit te voeren

Al deze vragen zijn met behulp van het model te beantwoorden, en van daaruit zijn diverse opties als mogelijkheid naar voren gekomen. Van al deze opties heeft ESP de voor- en nadelen, kosten en baten in een matrix gepresenteerd.

Co2 neutraal en duurzaam verzinken. Slimme oplossingen brengen voordeel voor de galvanische industrie

Haalbaarheidsonderzoek met risico inventarisatie

De volgende optie is nader in detail onderzocht en zijn de risico’s in kaart gebracht.

Een volledig fossiele brandstof vrije verwarming van de pan, waarbij door hoge mate van verbetering van de warmte overdracht de pan zeer gelijkmatig verwarmt wordt met een minimum aan temperatuur verschil.

In het simulatiemodel is een situatie gecreëerd waarbij de pan op vele plaatsen met voldoende snelheid met warme lucht wordt aangeblazen.  De lucht wordt gerecirculeerd en middels Electrical heaters (Speciaal ontworpen) verwarmt. Er ontstaat hierdoor twee belangrijker effecten:

  1. De pan wordt op veel plaatsen met dezelfde temperatuur belast, een temperatuur die niet veel hoger ligt dan de pan temperatuur zelf. Door recirculatie wordt de basis energie in de lucht telkens weer gebruikt.
  2. De effectiviteit van opwarmen van de lucht is vele malen beter, bijna (98%) van alle energie wordt omgezet in warmte. Er zijn door recirculatie geen schoorsteen verliezen, geen emissies dus ook geen CO2; NOx  uitstoot.

Een levensduur verlenging van 2 tot 4 jaar is mogelijk. Neem daarbij de hoge reductie aan CO2 en het project verdient zich terug in ca. 2 jaar. Daarna is het thermisch verzinken kostentechnisch veel aantrekkelijker dan de huidige systemen.

Engineering en processimulatie

E2S heeft de totale engineering uitgevoerd waarbij tot in detail alle aspecten uitgekristalliseerd zijn. Naast het opstellen van datasheets, proces beschrijvingen, risico inventarisaties, opzetten besturing, mechanische en elektrische tekeningen zijn ok de bestekken en product aanvragen geschreven en uitgevoerd. Hiermee wordt een zeer nauwkeurige kosten begroting opgesteld.

Met het vastleggen van de definitieve componenten kan ook de processimulatie naar laatste gegevens definitief gemaakt worden.

Implementatie

De implementatie vergt een goede planning, immers bij de meeste installatie kun je pas bij als de pan versleten is en aan vervanging toe is. Het is mogelijk om een redelijk goede pan die nog maar kort in gebruik is leeg te maken en alle aanpassingen uit te voeren zonder dat de pan onherstelbare schade oploopt. E2S kan helpen beoordelen of dit nog mogelijk is, of dat de huidige situatie dit niet meer toelaat.

Let op: het uitwerken van de plannen, en alle voorbereidingen voor een succesvolle ombouw vergen tijd en voorbereiding. Neem dus tijdig contact op met E2S zodat het gehele project met draaiboek klaar ligt ruim voordat er een pan-wissel aankomt.

Monitoring

Na de ombouw en de pan-wissel neemt E2S de verantwoordelijkheid en controleert door middel van monitoring de gewenste effecten van de ombouw. Optimalisatie behoort zeker tot zaken waarmee E2S helpt uitvoeren.

Subsidies

Een dergelijke investering komt in aanmerking voor een aantal subsidie mogelijkheden

Geïnteresseerd in een samenwerking met Energy2Save?